Ve firmě BUDMAT jsme jako první v Polsku zavedli unikátní pokročilý systém kontroly kvality  střešních krytin, který spočívá ve zkoušení základních parametrů každé střechy (tzn. hmotnosti zinku, tloušťky lakové vrstvy  a celkové tloušťky plechu) a vystavení Individuálního certifikátu. Zavedením tohoto Certifikátu prokazujeme, že parametry výrobku jsou skutečně shodné s deklarovanými. Chceme, aby měl takto každý uživatel naší střechy jistotu, že dostává prvotřídní výrobek, v souladu s příslušnými normami.

Protože jsme si vědomi toho, jaká nejistota doprovází nákupy výrobků od výrobců, kteří nepotvrzují skutečné parametry ocelové střešní krytiny žádným dokladem, zavedli jsme možnost stanovení hmotnosti zinku a laku na místě u Zákazníků. Zákazníky, kteří by si chtěli ověřit, zda střecha, kterou si zakoupili, má dostatečný povlak zinku, prosíme o kontakt prostřednictvím kontaktního formuláře (karta KONTAKT). Zde přijímáme přihlášky k provedení měření tloušťky povlaků zinku a laku na ocelových střechách.

Věříme, že díky podniknutým opatřením se trh s ocelovými střešními krytinami, a v budoucnu možná i s ostatním stavebním materiálem, stane transparentnější, tedy takový, na kterém nebude místo pro materiály, které nevyhovují evropským normám.

Nejdůležitější parametry střechy:

  • 275 g/m2 - minimální množství zinkového povlaku pro pokovené střechy
  • 25 μm - minimální tloušťka nátěru
  • 0,5 mm doporučená tloušťka plechu

Jsme přesvědčeni, že kvalita a poctivost nejsou zbytečnými náklady, ale základem pro budování silných podniků, jak výrobních tak distribučních.