Příslušenství

                    

                        Dokončovací prvek na místě styku střešních ploch jak na horizontálním, tak na šikmém hřebeni. Za účelem zajištění těsnosti spojení hřebenáče s plechy se stojatou drážkou by mělo být používáno těsnění profilované podle hřebenáče nebo univerzální těsnění.                    
                         Hřebenáč GT-16                    
                    
                        Dokončovací prvek na místě styku střešních ploch jak na horizontálním, tak na šikmém hřebeni. Za účelem zajištění těsnosti spojení hřebenáče s plechy se stojatou drážkou by mělo být používáno těsnění profilované podle hřebenáče nebo univerzální těsnění.                    
                         Ventilační lišta                    
                    
                        Používaná pod hřebenáče GTR a GT-16.                    
                         Úžlabní plech RK-30                    
                    
                        Slouží k odvádění vody z několika navzájem se stýkajících střešních ploch.  Pro zajištění těsnosti spojení úžlabního plechu s plechovými taškami použijte univerzální, trojúhelníkové a/nebo samolepící těsnění.                    
                         Úžlabní plech RK-23                    
                    
                        Slouží k odvádění vody z několika navzájem se stýkajících střešních ploch.  Pro zajištění těsnosti spojení úžlabního plechu s plechovými taškami použijte univerzální, trojúhelníkové a/nebo samolepící těsnění.